Rehabiltering, Pågående

Bjørnegården

Rehabiltering av røropplegg i eldre leiligheter og næringsarealer