Sanitær, varme og kjøling

Bjørkheim Senter

11 leiligheter, 4000m2 næring, Sanitær, varme og kjøling